Chirurg Szczękowy Warszawa Wilanów

Chirurgia twarzowo szczękowa Wilanów

Хірургія голови та шиї Пухлини голови та шиї

chir szczekowa ukrainski

Epileptolog / Padaczka Warszawa Wilanów

Epileptologia Warszawa

Chirurg Stomatolog Wilanów

Chirurgia Stomatologiczna Wilanów

Guz ślinianki Wilanów

Onkologia głowy i szyi Wilanów

Implanty
Warszawa Wilanów

Iimplany Wilanów

Rak języka

Rak języka

Znajdź Nas na Wilanowie

Jak dotrzeć do gabinetu na warszawskim Wilanowie

Rezerwacja wizyty Wilanów

Rezerwacja wizyty na warszawskim Wilanowie

Guzy Skóry Warszawa

Onkologia Wilanów

Pediatra Wilanów

Pediatria Wilanów

Pediatra Wizyty Domowe

Wizyty domowe na warszawskim Wilanowie

O Nas

W naszej działalności koncentrujemy się na leczeniu specjalistycznym w określonych dziedzinach medycyny. Nigdy nie wykraczamy poza nasze umiejętności i co za tym idzie zainteresowania. Proponujemy wąski, ale konkretny zakres usług związanych z pediatrią, chirurgią szczękowo – twarzową, epileptologią, neonatologią, onkologią głowy i szyi i niczym więcej. Trafiając do naszych gabinetów otrzymują państwo gwarancje rzetelnej opieki medycznej i leczenia w wyżej przedstawionym zakresie.

Wielu pacjentów woli trafiać do jednego ośrodka medycznego, przychodni , gdzie będą mieli do dyspozycji bardzo szeroki zakres usług. Pomimo, że również posiadamy możliwość zaoferowania dużo szerszej oferty niż jest to przedstawione na naszej stronie internetowej, zdecydowaliśmy o jej ograniczeniu na rzecz maksymalnego podniesienia jakości naszych usług. Dlatego proponujemy wąską, ale specjalistyczna opiekę medyczną. W naszych gabinetach trafią Państwo tylko na lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie w sposób maksymalnie fachowy zadbać o Państwa zdrowie.

Nie prowadzimy przyjęć ani nie wykonujemy zabiegów w ramach NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia).

Chirurgia szczękowo twarzowa na warszawskim Wilanowie

Chirurgia szczękowo twarzowa to stosunkowo nowa dziedzina medycyny obejmująca w swoim zakresie leczenie chorób oraz wad głowy i szyi. W szczególności zajmuje się chirurgicznym usuwaniem zmian nowotworowych na skórze twarzy, skórze głowy i szyi, usuwanie zmian błon śluzowych, implantologią, chirurgią stomatologiczną, chorobami stawów skroniowo żuchwowych, leczeniem wad wrodzonych twarzoczaszki oraz onkologią głowy i szyi. W naszej ofercie proponujemy również leczenia powikłań po zabiegach stomatologicznych i implantologicznych.

Większość zabiegów z zakresu chirurgii szczękowo – twarzowej wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Jednakże, przy konieczności wykonania większej operacji lub zdecydowanej prośby pacjenta, możliwe jest wykonanie praktycznie wszystkich oferowanych zabiegów w znieczuleniu ogólnym.

Epileptologia Warszawa

Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych, charakteryzują się trwałą predyspozycją do generowania napadów – z wszelkimi ich konsekwencjami w zakresie neurologicznym, poznawczym i  psychospołecznym.  Niekiedy konieczne jest rozpoznanie i leczenie padaczki nawet po wystąpieniu  jednego napadu pod warunkiem zaistnienia trwałych zaburzeniach funkcji mózgu mogących z dużym prawdopodobieństwem  generować  kolejne napady (Fisher RS, van Emde Boas W, Blume W, et al.. Epileptic seizures and epilepsy; Definitions proposed by the International League Against Epilepsy (ILAE)  and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia 2005;46:470-2.).

Wskazania dotyczące rozpoznania i  padaczki sprecyzowała ostatnio Międzynarodowa Liga Padaczkowa. Według praktycznej definicji można rozpoznać padaczkę po wystąpieniu dwóch niesprowokowanych napadów obserwowanych w odstępie czasowym dłuższym niż 24 godziny, a także po wystąpieniu nawet jednego napadu padaczkowego. W drugim przypadku decyzję o rozpoznaniu padaczki i leczeniu podejmuje lekarz epileptolog po wykazaniu dużego  ryzyka wystąpienia kolejnych napadów. Przyjęto,  że jest to większe niż 60%  ryzyko kolejnego napadu w okresie najbliższych 10 lat – porównywalne z  prawdopodobieństwem wystąpieniem kolejnego napadu  po dwóch niesprowokowanych napadach padaczkowych(ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Fisher RS et al. Epilepsia 2014 Apr;55(4):475-82.)

W praktyce oznacza to, że wystąpienie niczym niesprowokowanego napadu wymaga rozpoznania oraz leczenia padaczki w przypadku stwierdzenia zmian w zapisie EEG (Atlas of EEG Patterns.Lippincott Williams & Wilkins,.2013).  Zmiany te muszą być charakterystyczne dla jednego z wielu zespołów padaczkowych  lub padaczek z zmianami w mózgu lub chorób neurologicznych, których głównym objawem są napady padaczkowe. (Berg AT  i wsp. Revised terminology and concepts for organization of seizures and epilepsies: Report of the ILAE Commission on Classification and Terminology, 2005–2009 Epilepsia 2010;51;676-685)

Onkologia głowy i szyi na warszawskim Wilanowie

Nowotwory skóry twarzy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia a niekiedy i życia pacjentów. W ostatnich latach wzrasta liczba nowo rozpoznanych guzów skóry w Polsce, co prawdopodobnie jest związane z większą ekspozycją na słońce w trakcie urlopów do ciepłych krajów czy wzrastającą popularnością solariów. Szczególnie wrażliwym obszarem pod względem podatności na nowotwory skóry jest twarz. Do najczęściej rozpoznawanych należy rak podstawnokomórkowy, rak płaskonabłonkowy i niestety czerniak złośliwy. Leczenie chirurgiczne jest podstawową i najskuteczniejszą metodą terapii tego typu schorzeń. Wycięciem guza na skórze twarzy wymaga postępowania respektującego zasady estetyki i proporcji, aby pacjent mógł po operacji w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Z drugiej jednak strony, nowotwory złośliwe muszą być agresywnie leczone celem zapobieżenia powstania przerzutów lub odrastania nowotworu. W chwili rozpoznania nowotworu twarzy u naszych pacjentów, dążymy do wyboru najlepszej metody postępowania bacząc na przedstawione powyżej aspekty.

Pediatria wizyty domowe na warszawskim Wilanowie

W przypadkach ciężkiej choroby dziecka, wątpliwości rodziców czy nie powinni udać się do szpitala często wskazana jest wizyta domowa lekarza pediatry. Także w mniej poważnych przypadkach, lub przy przewlekłych chorobach wymagających kontroli lekarskich mali pacjenci muszą być odwiedzani w swoim domu. Z wyżej wymienionych powodów dzieci duże częściej korzystają z domowych wizyt lekarza niż osoby dorosłe. Nie jest to niczym nadzwyczajnym jak niektórzy sądzą. Wizyta domowa jest wygodna dla rodziców, mniej obciążająca psychicznie dla małego pacjenta, a przy niskich temperaturach na zewnątrz nie naraża chorego na dalsze pogłębienie objawów.

Dziecko pozostając wśród najbliższych, w swoim własnym pokoju i znanym mu otoczeniu dużo lepiej znosi badanie, całą wizytę lekarską niż na przykład czekając w izbie przyjęć dużego szpitala. Dlatego oferujemy możliwość wizyty domowych w obrębie Warszawy, a w szczególności Wilanowa, Mokotowa, Ursynowa, oraz okolic Konstancina i Powsina.

Chirurgia stomatologiczna Wilanów

Jednym z podstawowych działów stomatologii, którym zajmujemy się w naszej placówce jest chirurgia stomatologiczna. Zaliczamy tu zabiegi związane z trudnymi zębami do ekstrakcji, wszczepianiem implantów, usuwaniem zębów zatrzymanych, usuwaniem zmian na błonach śluzowych jamy ustnej, czy przygotowaniem kości do wszczepiania implantów.

Implanty na warszawskim Wilanowie

Współczesna implantologia daje szerokie możliwości wykonania trwałego uzupełnienia brakujących zębów. Możliwe jest uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego, a pacjenci użytkujący implanty mają dużo większą pewność siebie przy kontaktach interpersonalnych – proteza, most nie przemieszczają się nawet przy spożywaniu twardych pokarmów.

Proponujemy pełen zakres usługo związanych z wszczepianiem implantów i wykonaniem na nich koron lub protez. W naszej ofercie znajdziecie Państwo planowanie leczenia implantologicznego, wykonanie części chirurgicznej czyli wszczepianie implantów, wykonania szeregu zabiegów na kościach szczęki i żuchwy przygotowujących miejsce dla implantów. Zajmujemy się również powikłaniami po leczeniu implantologicznym.

Implany wilanów umów wizytę on-line

Przeczytaj więcej o wszczepianiu implantów

Implantologia wspierana szablonami chirurgicznymi, szablony chirurgiczne w implantologii

W trudnych przypadkach klinicznych i niewystarczającej ilości kości w obrębie szczęki lub żuchwy proponujemy w naszym gabinecie na warszawskim Wilanowie wykorzystanie technologii druku 3D do planowania i przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Optymalne położenie implantów ustalone w trakcie wirtualnej operacji jest przenoszone do jamy ustnej pacjenta za pomocą sterylnego szablonu chirurgicznego. Dzięki temu korony lub mosty oparte na prawidłowo leżących implantach będą cechowały się duża wytrzymałością na obciążenia podczas spożywania pokarmów, gryzienia. Zastosowanie szablonów chirurgicznych ma szczególne znaczenie u pacjentów z tak zwanymi „trudnymi warunkami” anatomicznymi, gdzie wielokrotnie możemy prawidłowo wprowadzić implanty zębowe unikając kosztownych przeszczepów kości.

Implany wilanów umów wizytę on-line

Przeczytaj więcej o nowoczesnym wszczepianiu implantów