Chirurg szczękowo twarzowy

Miejsca pracy:

Praktyka prywatna Wilanów

Centrum Onkologii w Warszawie

Chirurgia Onkologiczna szpitala Madalińskiego

Dr n. med. Maciej Rysz

 

Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wynikiem bardzo dobrym oraz Oddział Stomatologii. Jest lekarzem medycyny i lekarzem dentystą.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał za badania o unaczynieniu szczęki promowane przez profesora Bogdana Ciszka. Specjalizację z chirurgii szczękowo twarzowej uzyskał w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie pod opieką profesora Romualda Krajewskiego i doktora Stanisława Starościaka oraz w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej kierowanej przez profesora Piotra Arkuszewskiego.

Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Neurochirurgii.

 • Onkologia głowy i szyi
 • Implantologia
 • Zabiegi estetyczne w obrębie twarzy i szyi
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Rozpoznawanie i diagnostyka nowotworów złośliwych lub łagodnych w obrębie głowy i szyi. Zlecanie badań dodatkowych, planowanie leczenia. Leczenie operacyjne.
 • Leczenie operacyjne i diagnostyka nowotworów ślinianek.
 • Usuwanie zmian nowotworowych skóry twarzy i szyi z zastosowaniem szerokiej gamy technik chirurgicznych podczas rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych.
 • Leczenie powikłań po zabiegach implantologicznych. Planowanie leczenia i wszczepianie implantów zębowych.
 • Odtwarzanie ubytków kości przed wszczepianiem implantów. Sterowana regeneracja tkanek, przeszczepy kości w obrębie jamy ustnej, lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego.
 • Zabiegi estetyczne w obrębie twarzy z użyciem wypełniaczy, środków zmniejszających zmarszczki wykonywane przez specjalistę chirurga twarzowo – szczękowego
 • Dłutowanie zębów zatrzymanych, trudne ekstrakcje, leczenie powikłań po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implanty ortodontyczne, usuwanie zmian na błonach śluzowych.
 • Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo- Twarzowej
 • Member of the European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery – Eurofaces
 • Member of the International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons- IAOMS

Neurolog Epileptolog

Dr n. med. Andrzej Rysz

 

Uzyskał specjalizację z neurologii w 1987 roku i tytuł doktora nauk medycznych w 1994 roku.
Posiada tytuł Epileptologa nadany przez Polskie Towarzystwo Epileptologii w 2000 roku oraz certyfikaty z neurofizjologii klinicznej w zakresie Elektroencefalografii (EEG), Elektromiografii (EMG) i Potencjałów Wywołanych (EP) przyznanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.
Od 1982 roku prowadzi poradnie przeciw padaczkową Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w szpitalu przy ul. Banacha.
W 1991 roku rozpoczął pracę w Klinice Neurochirurgii WUM, gdzie do chwili obecnej zajmuje się diagnostyką przedoperacyjną lekoopornej padaczki w ramach kwalifikacji do leczenia operacyjnego. W 2002 roku stworzył i prowadzi pracownie wideo-EEG, w której wykonywana jest diagnostyka padaczki.
Jest autorem około 100 abstraktów i publikacji opublikowanych w czasopismach naukowych.

 • Epileptologia
 • EEG, EMG, EP
 • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki
 • Rozpoznawanie i diagnostyka padaczki. Dostosowanie i modyfikacja leczenia w zależności od częstości napadów i działań niepożądanych stosowanych preparatów.
 • Przygotowanie i kwalifikacja pacjentów do leczenia operacyjnego padaczki.
 • Ocena i wykonywanie Elektroencefalografii (EEG) , Elektromiografii (EMG), Potencjałów Wywołanych (EP).
 • Prowadzenie i modyfikacja leków przeciwpadaczkowych u pacjentek w ciąży.
 • Polskie Towarzystwo Epiletologiczne.

Pediatra

Dr Monika Nowakowska – Rysz

 

Absolwentka I Wydział Lekarskiego Akademii Medycznej, szkolenie specjalizacyjne z pediatrii odbyła w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu ” Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy w wyżej wymienionym ośrodku oraz warszawskich przychodniach pediatrycznych.

Jest autorem i współautorem licznych prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Swoją wiedzę pediatryczną i neonatologiczną regularnie poszerza poprzez liczne kongresy i szkolenia krajowe i zagraniczne.

Aktualnie w trakcie specjalizacji z neonatologii.

 • opieka nad noworodkiem zdrowym i chorym
 • opieka nad wcześniakami
 • szczepienia
 • wczesne programowanie żywienia
 • infekcje górnych dróg oddechowych
 • infekcje przewodu pokarmowego
 • pediatria
 • Ocena rozwoju dziecka, prowadzenie bilansów zdrowia, analiza ewentualnych nieprawidłowości na siatkach centylowych.
 • Diagnostyka i leczenie noworodków, dzieci małych ze szczególnym uwzględnieniem infekcji dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.
 • Diagnostyka i leczenie dzieci z wadami wrodzonymi.
 • Terminarz i kwalifikacja do szczepień. Badanie dzieci przed szczepieniami.
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne