Guzy Skóry

Poniedziałek

15:00-19:00

Czwartek

15:00-19:00

Oferujemy leczenie chirurgiczne znamion, nowotworów skóry w obrębie głowy i szyi. Proponujemy usunięcie guza skóry z jednoczesną rekonstrukcją powstałego ubytku.

 

Nowotwory skóry twarzy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia a niekiedy i życia pacjentów. W ostatnich latach wzrasta liczba nowo rozpoznanych guzów skóry w Polsce, co prawdopodobnie jest związane z większą ekspozycją na słońce w trakcie urlopów do ciepłych krajów czy wzrastającą popularnością solariów. Szczególnie wrażliwym obszarem pod względem podatności na nowotwory skóry jest twarz. Do najczęściej rozpoznawanych należy rak podstawnokomórkowy, rak płaskonabłonkowy i niestety czerniak złośliwy. Leczenie chirurgiczne jest podstawową i najskuteczniejszą metodą terapii tego typu schorzeń. Wycięciem guza na skórze twarzy wymaga postępowania respektującego zasady estetyki i proporcji, aby pacjent mógł po operacji w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Z drugiej jednak strony, nowotwory złośliwe muszą być agresywnie leczone celem zapobieżenia powstania przerzutów lub odrastania nowotworu. W chwili rozpoznania nowotworu twarzy u naszych pacjentów, dążymy do wyboru najlepszej metody postępowania bacząc na przedstawione powyżej aspekty.

 

Szerokie wycięcie guza może dać estetyczny rezultat?

 

Zakres wycięcia nowotworu na twarzy jest uzależniony od typu histopatologicznego, jego zaawansowania i stopnia agresywności. Celem jest dbałość o zachowanie funkcji powiek, ust, kształtu nosa. Leczenie chirurgiczne w onkologii ulega stopniowej ewolucji od filozofii typu: „usuń wszystko co można” do „usuń tylko to, co jest konieczne” oraz „spróbuj odtworzyć naturę”. Stopniowo wypełnia się znaczna luka pomiędzy chirurgią rekonstrukcyjną – plastyczną i onkologiczną, co umożliwia naprawę rozległych ubytków po zabiegach onkologicznych.

 

Profilaktyka onkologiczna

 

Sposób postępowania oraz wielkość operacji jest zależna w znakomitej większości przypadków od czasu w jakim pacjent zgłosi się z podejrzaną zmianą do lekarza. Wczesne rozpoznanie małego nowotworu twarzy to mała operacja. Osoba zgłaszająca się z dużym guzem skóry obecnym od dłuższego czasu będzie musiała poddać się rozległej, okaleczającej operacji. Dlatego w naszym zespole zwracamy szczególną uwagę na wczesną diagnostykę opartą o badania lekarskie, dermatoskopowe i biopsje guza umożliwiającą dokładne zbadanie podejrzanej zmiany pod mikroskopem.

W szczególności należy zwracać uwagę na powiększające się i swędzące zmiany, pieprzyki na skórze niezależnie od koloru. Alarmującym objawem jest okresowo krwawiąca, niegojąca się od ponad dwóch tygodni zmiana, nawet jeżeli jest ona drażniona w trakcie golenia, lub zabiegów kosmetycznych. W razie wątpliwości wysoce wskazana jest konsultacja lekarska.

 

Wycięcie guza skóry i plastyka płatem z okolicy

 

Usunięcie guza skóry wymaga wycięcia również niewielkiego fragmentu zdrowej skóry wokół zmiany. Powstały deficyt można pokryć zbliżając chirurgicznie brzegi rany lub za pomocą płata przesuniętego z okolicy rany. Wówczas zabieg polega na wycięciu, wypreparowaniu i przesunięciu na miejsce po wyciętym guzie fragmentu skóry. Od wyboru odpowiedniej wielkości, techniki i kierunku ułożenia płata uzależniony jest efekt zabiegu. Za korzystny efekt uznaje się przede wszystkim prawidłowe funkcjonowanie organów twarzy czyli prawidłowe domykanie oczu, ust, prawidłowa drożność nosa. Równie ważny jest bardzo dobry efekt estetyczny po operacji. Istnieje szereg płatów spośród których wymienić należy płaty ślizgowe, płaty rotacyjne, płat Limberga, płat indyjski, płat marshacka ….

Zalecenia pozabiegowe

– dbanie o czystość rany i jej okolicy!, codzienna zmiana opatrunku;

– Przemywanie rany spirytusem salicylowym lub Octaniseptem. Ważne jest by przemywać ranę po uprzednim umyciu rąk!

– stosowanie zimnych okładów, zwłaszcza w ciągu pierwszych 20 godzin od zabiegu. Po tym czasie okłady nie przynoszą już ulgi, a ich stosowanie jest nużące dla pacjenta;

– stosowanie antybiotyku jeśli jest to konieczne i zalecone;

– kontrola rany za około tydzień, dziesięć dni po zabiegu;

– zdjęcie szwów w około tydzień po zabiegu.

 

Wycięcie guza skóry i plastyka wolnym przeszczepem skóry

Po usunięciu guza możliwe jest pokrycie powstałej rany wolnym przeszczepem skóry (WPS) pobranym na przykład zza ucha lub z fałdu szyi. Tę technikę stosuje się, jeżeli rana jest zbyt duża, albo zastosowanie płata rotacyjnego nie przyniesie spodziewanego efektu. Wówczas stosowany jest WPS. Ma on swoje wady, do których należy przede wszystkim inny kolor skóry nawet wiele miesięcy po zabiegu oraz konieczność wykonania drugiej rany i blizny w miejscu skąd pobierana jest skóra. Po zabiegu trzeba przez około tydzień nosić dość duży, wypukły opatrunek, który jest zdejmowany po 6 dniach od zabiegu.

Zalecenia pozabiegowe

– dbanie o czystość rany i jej okolicy!, codzienna zmiana opatrunku;

– Przemywanie rany spirytusem salicylowym lub Octaniseptem. Ważne jest by przemywać ranę po uprzednim umyciu rąk!

– stosowanie zimnych okładów, zwłaszcza w ciągu pierwszych 20 godzin od zabiegu. Po tym czasie okłady nie przynoszą już ulgi, a ich stosowanie jest nużące dla pacjenta;

– stosowanie antybiotyku jeśli jest to konieczne i zalecone;

– kontrola rany za około tydzień, dziesięć dni po zabiegu;

– zdjęcie szwów w około tydzień po zabiegu.

 

Guzy zębopochodne

 

Prawidłowy rozwój ludzkich zębów dość często bywa niestety zaburzony. Skutkuje to powstaniem licznych patologii w kościach szczęk głównie u młodych osób. Do tak zwanych guzów zębopochodnych należą między innymi szkliwiaki, zębiaki, keratocysta, śluzaki, kostniwiaki. Ich leczenie wymaga zdecydowanego postępowania chirurgicznego z jednoczesną, niezbędną operacją rekonstrukcyjną. Pacjenci dotknięci tymi schorzeniami wymagają wieloletniej obserwacji i w razie potrzeby odbudowy zębów przy użyciu implantów, protez. Znakomita większość tego typu schorzeń może być w pełni wyleczona przy zastosowaniu odpowiedniego i zdecydowanego leczenia najlepiej we wczesnych stadiach choroby.

 

Badanie histopatologiczne

 

Po każdym usunięciu nawet z pozoru błahej zmiany skóry bądź błony śluzowej konieczne jest wykonanie badania histopatologicznego. Jego wynik warunkuje dalsze postępowanie – jest wytyczną dla naszego zespołu, a także bezcenną informacją dla pacjenta. Dlatego przykładam dużą wagę do współpracy z lekarzami patologami, tak by uzyskane wyniki mogły jednoznacznie określić dalsze postępowanie, leczenie, diagnostykę dotyczącą indywidulanie każdego pacjenta.

Cennik