Dr n. med. Andrzej Rysz

Uzyskał specjalizację z neurologii w 1987 roku i tytuł doktora nauk medycznych w 1994 roku.
Posiada tytuł Epileptologa nadany przez Polskie Towarzystwo Epileptologii w 2000 roku oraz certyfikaty z neurofizjologii klinicznej w zakresie Elektroencefalografii (EEG), Elektromiografii (EMG) i Potencjałów Wywołanych (EP) przyznanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej.
Od 1982 roku prowadzi poradnie przeciw padaczkową Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w szpitalu przy ul. Banacha.
W 1991 roku rozpoczął pracę w Klinice Neurochirurgii WUM, gdzie do chwili obecnej zajmuje się diagnostyką przedoperacyjną lekoopornej padaczki w ramach kwalifikacji do leczenia operacyjnego. W 2002 roku stworzył i prowadzi pracownie wideo-EEG, w której wykonywana jest diagnostyka padaczki.
Jest autorem około 100 abstraktów i publikacji opublikowanych w czasopismach naukowych.

  • Epileptologia
  • EEG, EMG, EP
  • Kwalifikacja do leczenia operacyjnego padaczki
  • Rozpoznawanie i diagnostyka padaczki. Dostosowanie i modyfikacja leczenia w zależności od częstości napadów i działań niepożądanych stosowanych preparatów.
  • Przygotowanie i kwalifikacja pacjentów do leczenia operacyjnego padaczki.
  • Ocena i wykonywanie Elektroencefalografii (EEG) , Elektromiografii (EMG), Potencjałów Wywołanych (EP).
  • Prowadzenie i modyfikacja leków przeciwpadaczkowych u pacjentek w ciąży.
  • Polskie Towarzystwo Epiletologiczne.