Dr n. med. Maciej Rysz

Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wynikiem bardzo dobrym oraz warszawski Oddział Stomatologii. Jest lekarzem medycyny i lekarzem dentystą. Praktykuje jako chirurg szczękowy w warszawie.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał za badania o unaczynieniu szczęki promowane przez profesora Bogdana Ciszka. Specjalizację z chirurgii szczękowo twarzowej uzyskał w Klinice Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii w Warszawie pod opieką profesora Romualda Krajewskiego i doktora Stanisława Starościaka oraz w Klinice Chirurgii Czaszkowo – Szczękowo – Twarzowej kierowanej przez profesora Piotra Arkuszewskiego.

Obecnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z Neurochirurgii.

 • Onkologia głowy i szyi
 • Implantologia
 • Zabiegi estetyczne w obrębie twarzy i szyi
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowa
 • Rozpoznawanie i diagnostyka nowotworów złośliwych lub łagodnych w obrębie głowy i szyi. Zlecanie badań dodatkowych, planowanie leczenia. Leczenie operacyjne.
 • Usuwanie zmian nowotworowych skóry twarzy i szyi z zastosowaniem szerokiej gamy technik chirurgicznych podczas rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych.
 • Leczenie powikłań po zabiegach implantologicznych. Planowanie leczenia i wszczepianie implantów zębowych.
 • Odtwarzanie ubytków kości przed wszczepianiem implantów. Sterowana regeneracja tkanek, przeszczepy kości w obrębie jamy ustnej, lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego.
 • Zabiegi estetyczne w obrębie twarzy z użyciem wypełniaczy, środków zmniejszających zmarszczki wykonywane przez specjalistę chirurga twarzowo – szczękowego
 • Dłutowanie zębów zatrzymanych, trudne ekstrakcje, leczenie powikłań po zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implanty ortodontyczne, usuwanie zmian na błonach śluzowych.
 • Sekretarz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo- Twarzowej
 • Member of the European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery – Eurofaces
 • Member of the International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons- IAOMS