Guz ślinianki – godziny przyjęć i e-wizyt

Poniedziałek
15:00:19:00
Czwartek
15:00:19:00

Oferujemy leczenie operacyjne guzów ślinianek w znieczuleniu ogólnym przez specjalistę chirurga w ramach kontraktu z funduszem zdrowia lub prywatnie.

Guzy ślinianek mogą dotyczyć ślinianek przyusznych (glandula parotidea), ślinianek podżuchwowych (glandulae submandibularis), lub drobnych gruczołów ślinowych jamy ustnej (glandulae palatini, buccae). Rodzaje guzów i ich stopień złośliwości zależy od lokalizacji.

Guz ślinianki przyusznej

Najczęściej w obrębie tego największego gruczołu ślinowego głowy i szyi występują guzy łagodne. Jest to guz mieszany, gruczolak wielopostaciowy (tumor mixtus) z predylekcją do kobiet w wieku po 50 roku życia i w drugiej kolejności guz Whortina, gruczolakotorbielak limfatyczny (tumor Whortini) występujący zwykle u mężczyzn po 60 roku życia. Uwaga! guz ten często występuje obustronnie. Zdecydowanie rzadziej w obrębie ślinianki przyusznej mamy do czynienia z guzami złośliwymi, rakiem ślinianki przyusznej, takimi jak: adenoid cystic carcinoma, adenocarcinoma czy carcinoma planoepitheliale.
Leczenie guzów ślinianki przyusznej to przede wszystkim operacja – usuniecie guza wraz ze ślinianką. Parotidectomia (operacyjne usunięcie guza przyusznicy) daje najlepsze rezultaty. Dużo rzadziej, w wybranych sytuacjach stosowane są inne metody terapeutyczne.
Technika operacyjna pozwala na wykorzystanie dość kosmetycznej, słabo widocznej po zabiegu blizny. Wśród możliwych powikłań należy wymienić porażenie gałązek nerwu twarzowego – zwykle ustępuje po kilkunastu dniach, kilku tygodniach. Niekiedy wymaga rehabilitacji i ćwiczeń ruchowych. Po operacji parotidectomi pojawiają się też okresowe, lub trwałe zaburzenia czucia w okolicy blizny. Nie należy obawiać się zmniejszenia ilości wydalanej śliny po usunięciu przyusznicy (nie dotyczy chorych z zespołem Sjorgena) – pozostaje tak wiele innych gruczołów w obrębie jamy ustnej i szyi, że zmniejszenie ilości śliny zostanie po operacji z łatwością zrekompensowane przez pozostałe gruczoły. Operacja musi być wykonana w znieczuleniu ogólnym, w warunkach szpitalnych.

Zalecenia pooperacyjne obejmują:

  • przemywanie i higiena rany,
  • zdjęcie szwów w wyznaczonym terminie,
  • zakaz spożywania ostrych lub kwaśnych,
  • słonych pokarmów przez około miesiąc od operacji,
  • kontrola rany za około tydzień, dziesięć dni.

Guz ślinianki podżuchwowej

W tej lokalizacji również najczęściej występuje łagodny guz mieszany. Jednak guzy złośliwe, raki są dużo częstsze.
Leczenie guzów ślinianki podżuchwowej jest przede wszystkim operacyjne – w znieczuleniu ogólnym. Blizna po zabiegu jest słabo widoczna w nawet niewielkich fałdach skóry szyi.
Spośród możliwych powikłań należy przede wszystkim wymienić porażenia przejściowe lub trwałe gałązki nerwu twarzowego i co niezwykle rzadkie, zaburzenia ruchomości języka.

Zalecenia pooperacyjne to:

  • przemywanie i higiena rany,
  • zdjęcie szwów w wyznaczonym terminie,
  • kontrola rany za około tydzień, dziesięć dni.

Guzy drobnych gruczołów ślinowych jamy ustnej, guz podniebienia

Niewielkie guzy występujące na podniebieniu lub policzku pochodzą w zdecydowanej większości z drobnych ślinianek leżących tuż pod błoną śluzową jamy ustnej. Mogą to być torbiele, włókniaki, ale niestety najczęściej występują tu nowotwory złośliwe. Leczeniem z wyboru pozostaje operacyjne usunięcie raka. Niesie to spore ryzyko pozostania otworu po usunięciu guza pomiędzy jamą ustną a nosem – bardzo często jest to nie do uniknięcia. Zamknięcie takiego otworu jest trudne, wykonywane jednocześnie z usunięciem guza lub po zakończeniu leczenia. Po usunięciu operacyjnym nowotworu zwykle konieczna jest radioterapia. Zalecenia po operacji są ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju operacji i lokalizacji guza.