Implanty Wilanów – godziny przyjęć i e-wizyt

Poniedziałek

15:00 - 19:00

Czwartek

15:00 - 19:00

Proponujemy pełen zakres usługo związanych z wszczepianiem implantów i wykonaniem na nich koron lub protez. W naszej ofercie znajdziecie Państwo planowanie leczenia implantologicznego, wykonanie części chirurgicznej czyli wszczepianie implantów, wykonania szeregu zabiegów na kościach szczęki i żuchwy przygotowujących miejsce dla implantów. Zajmujemy się również powikłaniami po leczeniu implantologicznym. Zapraszamy do  nowoczesnego rodzinnego gabinetu w sercu warszawskiego Wilanowa.

Pamiętaj współczesna implantologia daje szerokie możliwości wykonania trwałego uzupełnienia brakujących zębów. Możliwe jest uzyskanie bardzo dobrego efektu estetycznego, a pacjenci użytkujący implanty mają dużo większą pewność siebie przy kontaktach interpersonalnych – proteza, most nie przemieszczają się nawet przy spożywaniu twardych pokarmów.

Chirurg szczękowo twarzowy
Dr n. med. Maciej Rysz

Wszczepianie implantów 

Jeżeli nie są potrzebne dodatkowe zabiegi samo wszczepienie implantu nie jest zabiegiem obciążającym. W większości przypadków na następny dzień można pracować z wyłączeniem aktywności fizycznej. Przygotowanie do zabiegu to odpowiednie jego zaplanowanie przed rozpoczęciem leczenia. Do tego celu potrzebne jest najczęściej CBCT czyli tomografia stożkowa.

Wskazania do wszczepiania implantów zębowych odbudowa uzębienia na moście, pojedynczej koronie lub protezie. Do zabiegu należy być odpowiednio przygotowanym, czyli posiadać CBCT i nie być na czczo ! (nie dotyczy zabiegów w znieczuleniu ogólnym).

Zalecenia pozabiegowe:

 • dbanie o czystość w jamie ustnej, szczotkowanie zębów, płukanie ust płukanką stomatologiczną lub chociaż przegotowaną wodą;
 • stosowanie zimnych okładów, zwłaszcza w ciągu pierwszych 20 godzin od zabiegu. Po tym czasie okłady nie przynoszą już ulgi, a ich stosowanie jest nużące dla pacjenta;
 • stosowanie antybiotyku jeśli jest to konieczne i zalecone;
 • kontrola rany za około tydzień, dziesięć dni po wszczepieniu implantu. 

Regeneracja kości przed wszczepianiem implantów – GBR (Guided Bone Regeneration) – Sterowana Regeneracja Kości (SRK)

W wielu przypadkach wprowadzenie implantu zębowego do kości szczęk lub żuchwy jest niemożliwe bez odpowiedniego przygotowania – kości po prostu niema. Wynikać to może z przewlekłego procesu zapalnego wokół zęba który był w miejscu planowanego implantu, brutalnej lub niefachowo wykonanej ekstrakcji, odległego czasu od ekstrakcji gdy kość zdążyła zaniknąć, urazu, wady wrodzonej jak na przykład rozszczep podniebienia. Wówczas konieczne jest odbudowanie kości za pomocą przeszczepów własnych lub sztucznego materiału.

W zależności od miejsca i objętości, które trzeba odbudować, kości jest pobierana z brody lub gałęzi żuchwy, dopasowana do kształtu ubytku i przeszczepiana. Niewielka ilość sztucznego materiału uzupełnia niewielkie luki. Przy mniejszych, stabilnych ubytkach można zastosować sztuczną kość i membranę chroniącą przeszczep przed przerastaniem nabłonkiem, co zapewnia właściwe jej uwapnienie.

Po zabiegu regeneracji kości niezwykle ważne jest przestrzeganie zaleceń pozabiegowych zwłaszcza odnośnie higieny jamy ustnej.

Zalecenia pozabiegowe:

 • dbanie o czystość w jamie ustnej, szczotkowanie zębów tak by nie uszkodzić szwów, płukanie ust płukanką stomatologiczną lub chociaż przegotowaną wodą;
 • stosowanie zimnych okładów, zwłaszcza w ciągu pierwszych 20 godzin od zabiegu. Po tym czasie okłady nie przynoszą już ulgi, a ich stosowanie jest nużące dla pacjenta;
 • stosowanie antybiotyku wedle zaleceń;
 • kontrola rany za około tydzień, dziesięć dni po zabiegu regeneracji kości. 

Szablony chirurgiczne w implantologii

W skomplikowanych przypadkach klinicznych istniej możliwość wykorzystanie technologii druku 3D do planowania i przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Na podstawia badania tomografii komputerowej, inżynier wraz z lekarzem planują położenie implantów zębowych w rzeczywistości wirtualnej. Analizowane są różne lokalizacje wszczepów, odmienne tory wprowadzania implantu i ich położenie w zgryzie. Po zatwierdzeniu planu leczenia, projektowany jest indywidualny szablon chirurgiczny w ostatecznym kształcie, a następnie wytwarzany na drukarce 3D. Stosowane materiały i przebieg samego druku pozwala na kontakt ostatecznego produktu z ludzkimi tkankami. Właściwości fizyczne prawidłowo wytworzonego szablonu umożliwiają działanie wysokiego ciśnienia oraz temperatury w trakcie procesu sterylizacji bez ryzyka odkształcenia materiału.

Implantologia wspierana szablonami chirurgicznymi

Wydrukowany i sterylny szablon chirurgiczny umożliwia wprowadzenie implantów zębowych w precyzyjnie zaplanowanej uprzednio lokalizacji. W przypadkach mnogich implantacji wykonywanych podczas jednego zabiegu, oś leżących w sąsiedztwie wszczepów jest dokładnie powielana. Dzięki temu korony i mosty oparte na równolegle leżących implantach będą cechowały się duża wytrzymałością na obciążenia podczas spożywania pokarmów, gryzienia.
Wykorzystując technologię druku 3D w implantologii uzyskujemy optymalne położenie wszczepów w kości, nawet gdy jest jej zbyt mało do przeprowadzenia standardowego zabiegów. Szablony chirurgiczne wielokrotnie umożliwiają uniknięcie kosztownych przeszczepów kości. W tak zwanych „trudnych warunkach” anatomicznych związanych z niedoborem kości w obrębie szczęki lub żuchwy jesteśmy w stanie wszczepić implanty zębowe w optymalnym położeniu.

Gabinet Wilanów chirurgia szczękowa
Gabinet chirurgiczny Wilanów Implanty
Gabinet Wilanów implantologia, chirurgia szczękowa

Sinus lift – podniesienie dna zatoki

W przypadku górnych zębów często spotykanym problemem jest zanikanie kości szczęk, tak że pomiędzy jamą ustną pacjenta a zatoką szczękową pozostaje kilka milimetrów (do wszczepienia implantu potrzeba około 10 mm). W zależności od wielkości tej granicy konieczne jest wówczas wykonanie zamkniętego lub otwartego podniesienia dna zatoki szczękowej (sinus lift).

Zamknięty sinus lift jest wykonywany podczas implantacji przy niewielkim braku kości. Poprzez otwór dla implantu wprowadzana jest kość na dno zatoki, a następnie implant. Jeżeli błona zatoki nie zostanie przerwana można wprowadzić implant jednoczasowo, jeżeli zostanie przerwana, wszczepienie implantu należy odroczyć o kilka tygodni.

Otwarty sinus lift jest wykonywany przy dużych ubytkach kości szczęki. Od strony policzka, poprzez usta, na dno zatoki wprowadza się materiał kościozastępczy. W przypadku tego zabiegu, jednoczesna wprowadzenie implantu jest możliwe jedynie sporadycznie. Z reguły implantacje wykonuje się po kilku miesiącach.

Zalecenia pozabiegowe:

 • dbanie o czystość w jamie ustnej, szczotkowanie zębów, płukanie ust płukanką stomatologiczną lub chociaż przegotowaną wodą;
 • stosowanie zimnych okładów, zwłaszcza w ciągu pierwszych 20 godzin od zabiegu. Po tym czasie okłady nie przynoszą już ulgi, a ich stosowanie jest nużące dla pacjenta;
 • stosowanie antybiotyku wedle zaleceń;
 • Zakaz wykonywania ekwiwalentów próby Valsalvy – oznacza to zakaz wywoływania podwyższonego ciśnienia w zatokach (napinania się) co może powodować przedostanie się powietrza z nosa do ust. Nie można dźwigać zakupów, ćwiczyć na siłowni, podnosić dziecka z łóżeczka przez około miesiąc. Natomiast jogging, spacery są jak najbardziej dozwolone.
 • kontrola rany za około tydzień, dziesięć dni po wszczepieniu implantu. 

Lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego

Gdy brakuje wystarczającej ilości kości w żuchwie nie jest możliwe wszczepienie implantów bo może dojść do uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego. Jego zakres unerwienia to warga dolna i skóra brody po danej stronie. Konieczne jest wówczas odsłonięcie nerwu, jego tymczasowe przesunięcie i bezpiecznie wszczepienie implantów. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. W pewnym okresie od zabiegu (tygodnie) funkcjonowanie nerwu, czyli czucie powoli wraca do normy – warga jest trochę obca, drętwa. Jest to przemijające uczucie. Dalsze etapy leczenia to standardowe postępowanie z wszczepionymi implantami.

Zalecenia pozabiegowe :

 • dbanie o czystość w jamie ustnej, szczotkowanie zębów, płukanie ust płukanką stomatologiczną lub chociaż przegotowaną wodą;
 • stosowanie zimnych okładów, zwłaszcza w ciągu pierwszych 20 godzin od zabiegu. Po tym czasie okłady nie przynoszą już ulgi, a ich stosowanie jest nużące dla pacjenta;
 • stosowanie antybiotyku jeśli jest to konieczne i zalecone;
 • kontrola rany za około tydzień, dziesięć dni po wszczepieniu implantu.

PRF – (Plated Rich Fibrin) – osocze bogato płytkowe 

Zastosowanie PRF w chirurgii jamy ustnej wspomaga gojenie ran, zmniejsza ryzyko krwawienia i poprawia wgajanie przeszczepów kości, implantów. Jest to preparat wytwarzany z naszej własnej krwi poprzez jej odwirowanie w odpowiednich warunkach. Przygotowanie osocza bogato płytkowego polega na pobraniu nieznacznej ilości krwi przed zabiegiem. Preparat jest następnie przygotowywany w trakcie operacji. Efekt działania PRF poprzez przyspieszenia gojenia w praktyce oznacza dla pacjenta mniejszy obrzęk i ból po zabiegu. 

Tymczasowe protezy na czas gojenia implantów 

Prawie zawsze istnieje możliwość wykonania tymczasowych protez lub mostów pokrywających brakujące zęby. Osoby wykonujące zawody, gdzie bezpośredni kontakt jest najważniejszy, ale również pacjenci, którzy chcą czuć się pewnie przed wykonaniem korony lub mostu ostatecznego na implantach mogą otrzymać tymczasową protezę w naszych gabinetach.

Zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu ogólnym

W naszej ofercie znajdziecie Państwo także możliwość znieczulenia ogólnego w ośrodku prywatnym. Istnieje możliwość wykonania praktycznie każdego z zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej w znieczuleniu ogólnym. Związane jest to z pobytem w szpitalu (zwykle dwa dni), odpowiednim przygotowaniem i większymi kosztami, które ustalamy indywidualnie w zależności od zakresu operacji. Przed znieczuleniem ogólnym zlecamy do wykonania badania morfologii i biochemii krwi, krzepliwości, a jeżeli jest to potrzebne, także rentgen płuc i EKG. W zależności od stanu zdrowia może być konieczne wykonanie innych badań.

Cennik – Implanty Wilanów

Cena PLNCena EUR
Konsultacja35080
Ekstrakcja zęba mlecznego15020
Ekstrakcja zęba stałegood 35045
Podsypanie kości po ekstrakcji600160
Wszczepienie implantu OSSTEM3000700
Wszczepienie mini implantu OSSTEM pod protezę osiadającą2000500
Odsłonięcie implantu i śruba gojąca20050
Usunięcie implantu1300310
Czapeczka do protezy osiadającej mini implantu25070
Korona porcelanowa na łączniku tytanowym2500580
Korona porcelanowa na łączniku porcelanowym2600650
Zdjęcie szwów po zabiegu w gabineciebezpłatniefree