Dr Monika Nowakowska - Rysz

Absolwentka I Wydział Lekarskiego Akademii Medycznej, szkolenie specjalizacyjne z pediatrii odbyła w Klinice Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu ” Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy w wyżej wymienionym ośrodku oraz warszawskich przychodniach pediatrycznych.

Jest autorem i współautorem licznych prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach. Swoją wiedzę pediatryczną i neonatologiczną regularnie poszerza poprzez liczne kongresy i szkolenia krajowe i zagraniczne.

Aktualnie w trakcie specjalizacji z neonatologii.

 • opieka nad noworodkiem zdrowym i chorym
 • opieka nad wcześniakami
 • szczepienia
 • wczesne programowanie żywienia
 • infekcje górnych dróg oddechowych
 • infekcje przewodu pokarmowego
 • pediatria
 • Ocena rozwoju dziecka, prowadzenie bilansów zdrowia, analiza ewentualnych nieprawidłowości na siatkach centylowych.
 • Diagnostyka i leczenie noworodków, dzieci małych ze szczególnym uwzględnieniem infekcji dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.
 • Diagnostyka i leczenie dzieci z wadami wrodzonymi.
 • Terminarz i kwalifikacja do szczepień. Badanie dzieci przed szczepieniami.
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne